Medlemsvilkår for Switch AS

Vilkår for medlemskap, kjøp og bruk av tjenester i Switch AS.

1. Innledning

Switch AS er et uavhengig mediehus som leverer redaksjonelt og kommersielt innhold til sine medlemmer. Disse medlemsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av medlemskap og andre tjenester fra Switch AS.

Switch bruker Woocommerce og Vipps som påloggingsløsning og elektronisk betalingstjeneste. Når du blir medlem eller registrerer en brukerkonto hos Switch, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer Switch sin bruk av opplysninger som samles inn.

Alle kunder må opprette en Switch-konto for å kjøpe produkter digitalt, for å benytte digitale og fysiske produkter eller for å benytte nettjenester for å gjøre endringer i medlemskapet. Brukernavn og passord på din Switch-konto er personlig og skal ikke distribueres til andre. Du plikter å holde all registrert informasjon knyttet til din Switch-konto oppdatert og korrekt.

Disse medlemsvilkårene  suppleres av Personvernerklæringen til Switch. Vi oppfordrer deg til å lese denne i sin helhet, blant annet for å forstå hvordan dine personopplysninger behandles av Switch.

Fra tid til annen vil vi gjøre mindre oppdateringer i disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg på forhånd.

2. Partene

Selger er Switch AS, Keysers gate 4, 0165 Oslo, org.nr. 920 988 156. Kjøper er den brukeren som foretar bestillingen.

3. Bestilling og betaling

Dersom du allerede har opprettet en Switch-konto (se punktet over) bruker du samme påloggingsinformasjon ved kjøp av medlemskap eller andre tjenester fra Switch. Medlemskap som gir deg tilgang til de digitale tjenestene til Switch er til personlig og privat bruk. Uten skriftlig avtale med Switch skal tjenestene og publikasjonene kun brukes ikke-kommersielt. 

Du kan inngå avtale om medlemskap for ulike tidsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på Switch.no. Nye priser og produktendringer kunngjøres på Switch.no senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser vil gjelde fra neste medlemskapsperiode fornyes.

Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling av medlemskap. Ved manglende betaling for de tjenestene som koster penger vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av tjenester til ordinær pris for perioden medlemskapet ditt har vært aktivt. 

Alle medlemskap forskuddsbetales for avtalt medlemsperiode. Avtalt beløp vil bli trukket fra ditt betalingskort av Switch AS. 

Medlemmer som har kjøpt medlemskap til kampanje-/tilbudspris, vil motta varsling før første fornyelse til ordinær pris. Medlemmer med medlemsperiode på 6 måneder eller mer vil motta varsel før hver fornyelse. 

Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt medlemskap med en ny medlemsperiode kan du si opp medlemskapet frem til 48 timer før ny medlemsperiode starter. Se nærmere om dette i punkt 3 nedenfor.

Du blir ikke belastet fakturagebyr ved bruk av betalingskort på Switch.no.


Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard.

4. Varighet, endring og oppsigelse

Ditt medlemskap fornyes automatisk til den medlemsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket.

På enkelte medlemskap kan du endre betalingstermin eller opp- og nedgradere tilgangsnivå og antall leveranser. Ved endring av betalingstermin vil medlemskapet fornyes automatisk til den nye terminen du har endret til. Dersom du oppgraderer medlemskapet ditt, skjer oppgraderingen umiddelbart. 

Resterende saldo fra ditt eksisterende medlemskap godskrives på det oppgraderte medlemskapet, og du fornyes automatisk til oppgraderte tilgangsnivå og termin. Ved nedgradering vil det nye tilgangsnivået først gjelde når inneværende medlemsperiode er over, og du fornyes da automatisk til nedgradert tilgangsnivå og termin.


Medlemskapet kan når som helst sies opp med virkning fra neste medlemsperiode, men senest innen 48 timer før ny medlemsperiode starter. Refusjon kan bli gitt, dersom du henvender deg til Switch.  Dersom du har medlemskap med bindingstid, vil du ikke kunne avslutte medlemskapet ditt før bindingsperioden er over.

En oppsigelse må rettes til Switch på på e-post: hei@switch.no 

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.


5. Angrerett


Ved kjøp av medlemskap hos Switch har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.  


Du mottar angrerettsskjema i forbindelse med bestillingen av betalt medlemskap, og kan gå fra avtalen ved sende utfylt angrerettskjema på e-post til hei@switch.no innen 14 dager etter at angrerettskjemaet er mottatt.

6. Ansvar ved nedetid eller tekniske problemer

Switch og våre digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Switch vil i den grad det er praktisk mulig, bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles via e-post: hei@switch.no 

Switch er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

Produktene og tjenestene fra Switch tilbys uten garantier for deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for bestemt formål, sikkerhet eller riktighet. Switch tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold.

Switch og våre samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for dette. Dette gjelder dog ikke dersom Switch og våre samarbeidspartnere har påført et medlem skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av lov.


7. Behandling av personopplysninger


Switch AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold i Switch. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.


8. Samtykke til markedsføring og aksept av annonsevisning

Som aktiv og betalende medlem hos Switch vil vi kunne ringe deg, samt sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på dine opplysninger. Du anses å være aktiv kunde i 365 dager etter siste aktive medlemskap. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.

Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold med Switch vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det.

Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.


9. Brudd på medlemsvilkårene

Ved brudd på denne disse medlemsvilkårene forbeholder Switch seg retten til å avslutte eller fryse ditt medlemskap.


10. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om våre medlems- og brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss på hei@switch.no