Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

Foredrag: Inspirasjonsboost for virksomheter som setter bærekraft på agendaen

  • For nærmere avtale:

    Send e-post til: hei@switch.no

  • Pris:

    Avhenger av omfang.

Switch Academy utvikler skreddersydde foredrag for virksomheter som liker å bli utfordret på hvordan de jobber med bærekraftig innovasjon, utvikling og posisjonering.


Switch Academy kan bidra til å sette temaer knyttet til bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling på agendaen i din virksomhet. Alle våre foredrag har bærekraft i kjernen, men inngangene kan variere fra endringsledelse og kulturbygging til sirkulære systemskifter og samfunnsposisjonering for fremtiden.

Norges beste foredragsholder

Preben Carlsen er kurs- og foredragsholder i Switch Academy. Han har tidligere blitt kåret til Norges beste foredragsholder, årets tankeleder, den mest populære lederen i medie- og kommunikasjonsbransjen, tidenes yngste vinner av PR-bransjens hederspris og en av de 25 mest innovative personene i kommunikasjonsbransjen i Europa.

Carlsen har vært med å starte selskaper som GoGood, Reodor, Pakt, Good Sports, Folk og No Hate. Han har bidratt i oppstarten av Charge Inclubator, No Isolation, Nyby og Filter Nyheter, men er kanskje mest kjent for å ha startet og ledet kommunikasjonsbyrået Trigger fra null til å bli verdens beste kreative PR-byrå på bare fem år.

De siste årene har Preben Carlsen jobbet med å utvikle moderne ombruksteknologi, bærekraftige forretningsmodeller, produkter og tjenester. Han har lært mye om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i det grønne skiftet – og deler gjerne sine erfaringer med andre som ønsker å bidra til en positiv utvikling.

Switch Academy skreddersyr foredrag etter behov. Dette er noe av det vi liker snakke om:

Hva skal til for å utvikle en konkurransedyktig sirkulær økonomi?

Sirkulærøkonomi, bærekraft og mangedoble bunnlinjer. Buzzordene er mange, ønsket om å gjøre noe stort i mange virksomheter, men det er fortsatt langt mellom de konkrete løsningene som gjør ombruk og sirkulære løsninger attraktivt for kunder og lønnsomt for næringslivet. I dette foredraget får du et innblikk i hva som kreves for å bygge en ny økonomi tuftet på ombruk, sirkulære prinsipper og teknologiske løsninger – og konkrete eksempler på hvordan det kan gjøres i praksis.

Samfunnsposisjonering: Skal vi stå på stedet hvil, mens resten av verden løper fra oss?

Verden er i stadig endring. Forbrukerne blir stadig mer kravstore. Pandemi og krig i Europa utfordrer etablerte verdikjeder. Ny teknologi stimulerer fremveksten av nye forretningsmodeller, partnerskap og arbeidsmetoder. Demografiendringene stiller krav til nye velferdsstrukturer. Klima- og naturendringene utfordrer eksisterende modeller for produksjon, bruk og kast. Problemer som før ble håndtert av myndighetene er i ferd med å gi grobunn for fremtidens vekstselskaper. Dette foredraget handler om hvilke grep dagens selskaper må ta for å posisjonere seg i møtet m,for en utvikling som stiller nye krav til bærekraftige forretningsmodeller, smidige organisasjoner og sømløse kundeopplevelser. 

Endringsglede som motor for bærekraftig utvikling

Det finnes tre typer organisasjoner: Endringsmotstanderne, de endringsvillige og de endringsglade. I en tid hvor endring er den nye konstanten, er det de endringsglade organisasjonene som kommer til å vinne. Likevel har pandemi, krig og dyrtid gjort mange mindre villige til å ta risiko. Derfor er viktigere enn noen gang å jobbe med endringsglede som drivkraft. I dette foredraget får du innblikk i hvor vanskelig det er å lykkes med store endringsprosesser, hvor inspirerende det er når man lykkes og du får oppskriften på hvordan du kan skape en endringsglad kultur som bidrar til bærekraftig utvikling. 

Kan virksomheter fra Norge løse verdens viktigste problemer?

FNs bærekraftsmål er i ferd med å bli en del av forretningsstrategien til stadig flere virksomheter, men eksemplene på selskaper som virkelig leverer på dem er det langt mellom. Ofte er grunnen at bærekraftsarbeidet ikke er integrert i kjernevirksomheten, men organiseres som veldedighet på siden – og da blir effektene kortvarige. Dette foredraget handler om hvordan selv små virksomheter fra Norge kan utvikle løsninger som leverer på FNs bærekraftsmål – og bli en del av løsningen på verdens viktigste problemer.

Fra produktleverandør til samfunnsaktør: Oppskriften til hvordan din merkevare skal utgjøre en forskjell for kunder, ansatte og samfunnet rundt seg.

Dagens kunder er ikke lenger fornøyd med at merkevarer kun leverer gode produkter til konkurransedyktige priser. Pris og produktkvalitet har blitt en hygienefaktor. I tiden fremover kommer forbrukerne til å stille større krav til at merkevarene de velger skal bidra til å løse viktige problemer i samfunnet. Dette foredraget kombinerer inspirerende eksempler fra virkeligheten med konkret metodikk for virksomheter som ønsker å ta stegene som trengs fra å være en produktleverandør til å bli en samfunnsaktør.

Konferansieroppdrag og programledelse

Preben Carlsen tar oppdrag som konferansier og programleder på konferanser og arrangementer som har bærekraftig utvikling på agendaen.

Ønsker dere å snakke med oss om foredrag, workshops, kurs eller konferanser?

Ta kontakt med Preben Carlsen, daglig leder i Switch, på tlf. (+47) 906 83 044 eller e-post: preben@switch.no