Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

Se opptak fra Arendalsuka: Remade in Norway

Pandemi, krig og naturkatastrofer har avdekket svakheter i den globale forbruksmodellen. Behovet for en bærekraftig produksjonsberedskap er stort. Se opptak fra Arendalsuka når vi utforsket hva som skal til for å gjøre «Remade in Norway» til det nye «Made in China»?

KLIKK HER ELLER PÅ BILDET FOR Å SE ARRANGEMENTET I SIN HELHET

Pandemi, krig og naturkatastrofer har avdekket kritiske svakheter i den globale forbruksmodellen. Mange bransjer opplever kollaps i transportsystemet, prekær mangel på materialer og priser som skyter i været.

De globale krisene har satt militært forsvar og matsikkerhet på agendaen. Vi starter samtalen om hva som skal til for å bygge opp en nasjonal produksjonsberedskap som sikrer at næringslivet har tilgang til råvarer og at folk får tak i produktene de trenger.

Nøkkelen ligger i den sirkulære økonomien. Kortreiste verdikjeder for ombruk av produkter og materialer, er selve cruxet for å redusere avhengigheten av Kina som verdens fabrikk. Samtidig er det avgjørende i kampen mot klimaendringene og for å realisere det sirkulære potensialet for nye arbeidsplasser og økonomisk verdiskaping i Norge. På Arendalsuka samlet vi fagpersoner, politikere, store selskaper og innovative startups for å dele innsikt, perspektiver og diskutere løsninger for hvordan «Remade in Norway» kan bli en ny og bærekraftig versjon av «Made in China».

Arrangementet var et kommersielt samarbeid med GOOD, som arbeider med å utvikle teknologiløsninger som muliggjør en konkurransedyktig ombruksøkonomi.

Flere saker