Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

– Skriker etter kompetanse på bærekraft

Denne saken er egenreklame for Switch Academy.
Switch Academy er et nytt kurskonsept for deg som har lyst til å knekke bærekraftsnøtter på jobben.

Undersøkelser viser at næringslivet sliter med mangel på bærekraftskompetanse på alle nivåer. Selv i børsnoterte selskaper glimrer strategisk kompetanse om bærekraftig utvikling med sitt fravær. Kun fire prosent av norske børsnoterte selskaper har bærekraftskompetanse i styret.

– Det er helt naturlig at vi mangler kompetanse om hvordan vi skal utvikle forretningsmodeller, produkter og merkevarer som svarer på bærekraftsutfordringene som ligger foran oss. De fleste av oss har jo ikke gjort det før, sier Preben Carlsen, daglig leder i Switch.

Sentral barriere i alle klimaskiftene

Han får støtte fra et notat om kompetansebehov i næringslivet, som er utviklet i regi av Skift, en organisasjon for klimatoppledere i næringslivet, og signert av ledere i Nito, Universitetet i Oslo, NMBU og PWC:

«Kunnskap- og kompetansemangel trekkes frem som en sentral barriere i alle de store klimaskiftene topplederne i Skift har jobbet med. Overgangen til ny teknologi, fossilfri energi og en sirkulær økonomi byr på utfordringer og muligheter for alle sektorer»

Switch Academy – en plattform for praktisk læring

Nå lanserer Switch en ny kompetanseplattform for alle som har lyst til å knekke bærekraftsnøtter på jobben. Switch Academy er et kurs- og kompetansehevingsprogram for mennesker som ønsker praktisk læring om hvordan de kan gå frem for å ta grep som bidrar til bærekraftig utvikling i egen virksomhet.

– Akkurat som i samfunnet forøvrig har de fleste selskaper jobbet mest med å redusere klimautslipp ved å gå fra fossil til fornybar energi. Det er vanskelig nok, men på langt nær tilstrekkelig for virksomheter som skal være konkurransedyktige i fremtiden, sier Carlsen.

Foto: Herman Dreyer

Han har selv lang erfaring som gründer, næringslivsleder og rådgiver for mange av de største virksomhetene i Norge. De siste årene har han jobbet intenst med å utvikle ende-til-ende-løsninger tuftet på sirkulær økonomi, drevet av ny teknologi og bærekraftige forretningsmodeller.

– Jeg har lært mye om hvor krevende det er å bygge løsninger som er bærekraftige i praksis, og jeg har sett hvor bra det kan bli når det fungerer. Ikke minst har jeg lært mye om hva som kreves for å lykkes med skalering og lønnsom drift, sier Carlsen.

Norges største ombruksfabrikk

Switch Academy er designet for å dele praktisk innovasjon- og utviklingsmetodikk, inspirasjon, erfaring og læring fra virkeligheten. Målet er at deltakerne skal bli godt rustet for å ta gode valg i tide.

For å sikre kort vei fra teori til praksis har Switch Academy inngått et samarbeid med Norges største ombruksfabrikk. Nydalen Fabrikker åpner dørene denne våren og spiller en aktiv rolle som vertskap, kursarena og faglig bidragsyter i Switch Academy.


– Behovet for praktisk bærekraftskompetanse og konkrete arbeidsverktøy som raskt kan implementeres i egen virksomhet vil bare bli større i årene fremover. I EU har det regulatoriske lokomotivet for lengst forlatt stasjonen. Det er snakk om tid før norsk næringsliv får opp øynene for hva som vil treffe dem, sier Anne Dubrau, fabrikksjef og med-gründer av Nydalen Fabrikker.

Hun mener riktig kompetanse er nøkkelen til å lykkes med den sirkulære omstillingen. Derfor har Nydalen Fabrikker kompetanseheving som en sentral del av sin virksomhet.

– I Switch Academy skal vi bidra med å dele innsikt, praktiske eksempler og erfaringer om hva som skal til for å levere konkurransedyktige ombruksløsninger i praksis.

Tungvektere med unik erfaring

I den første kursserien har Switch Academy fått med seg profiler som Paal Frisvold, klimapakt-ambassadør og EU-ekspert for SINTEF, Cathrine Barth, rådgiver i Natural State og en sentral pådriver i utviklingen av det sirkulære skiftet i Europa, Babak Behrad, planner og spesialrådgiver i Trigger og Chris Allan Simonsen, produktutvikler i Unfold.

– Jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med mange kunnskapsrike mennesker i min karriere. Derfor er det ekstra gøy at noen av de aller flinkeste har takket ja til å være kursholdere på Switch Academy, sier Carlsen.

Går konkret til verks

Han håper Switch Academy kan bli en kompetanseplattform for innovatører som ønsker å dele fag og erfaringer med virksomheter som trenger det. For å komme i gang har de gått konkret til verks og lanserer nå fire ulike kurskonsepter. Selv om planen på sikt er å tilby bærekraftskompetanse på flere områder, står sirkulærøkonomien sentralt i de første kursene.

– Når vi vet at kun 2,4 prosent av den norske økonomien er sirkulær, er det åpenbart ikke så mange som har utviklet sirkulære løsninger. Jeg har deltatt i mange debatter de siste årene, og møtt mange dyktige teoretikere, men det er fortsatt for få som vet hva som skal til for å utvikle sirkulære løsninger i praksis. Det håper vi at Switch Academy skal gjøre noe med, sier Carlsen.

Flere saker