Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

– Vi har doblet kjøttforbruket på kun 50 år. Nå må vi ta foten av gassen

Dette er et debattinnlegg skrevet av Hanne-Lene Dahlgren, Vegetarentusiast og bærekraftssjef i Team Tomorrow. Teksten står for skribentens regning.
– Dette fenomenet er “thinkwashing” på sitt verste, skriver Hanne-Lene Dahlgren om kjøttbransjens eget opplysningskontor.

I et tilsvar til høyskolelektor i landbruk Thomas Cottis i Nationen 07.01.2023 hevder kjøttbransjens reklamekontor Matprat.no, at de har “Norges største samling av vegetarretter”. 

Dette er i beste fall et bevis på at de ikke følger med i timen, i verste fall regelrett løgn.

Dersom man på Matprat.no filtrerer oppskrifter etter “vegetarisk” får man riktignok opp 531 oppskrifter som er merket “vegetar”. Da inkluderer samlingen drinken espresso martini, pepperkakekuler, lussekatter og alle andre bakverk.

Av de 1722 middagsrettene de har på sitt nettsted er derimot kun 144 vegetariske og 32 av disse uten melk og egg, altså veganske. Det er med andre ord 92 prosent av oppskrifter med kjøtt eller fisk i fokus. Nå forventer ikke jeg mer av en nettside finansiert av kjøttbransjen, men når de åpenlyst skryter av at de er størst på vegetar i Norge reagerer jeg.

Vil du delta i debatten?

Send ditt innlegg til redaksjonen@switch.no

Bare på mitt eget nettsted vegetarentusiast.no er det 245 publiserte vegetariske oppskrifter, og på Mari Hult sin vegetarbloggen.no er det imponerende 850 middagsretter som er veganske. Altså 2.550 prosent flere veganske enn Matprat og 490 prosent flere vegetariske.

I tillegg til å hevde at de er best på vegetar, sier de at “Kostrådet om rødt kjøtt faktisk er det rådet flest følger.” Dette er en misvisende formulering jeg ofte ser fra kjøttbransjen. 

Det er ikke et råd om å spise 500 g kjøtt i uken, rådet er å spise maks 500 g i uken.

Sammenlignbart er rådet maks 14 alkoholenheter i uken, det betyr ikke at det er et råd fra norske myndigheter om at alle burde drikke 14 alkoholenheter i uken. 

Mindre kjøtt: For å gjøre reell endring i nordmenns kostvaner må vi øke andelen plantebasert på tallerkenen og redusere andelen animalsk, skriver Hanne-Lene Dahlgren. Foto: Privat.

Det er faktisk ikke en nedre grense i kostrådene om å spise et minimumsinntak av kjøtt, slik det er med frukt og grønt. De som best har oversikt over nordmenns kjøttkonsum, nemlig Matprat selv, vet også at store deler av befolkningen spiser helseskadelig mye kjøtt.

De vet også at statistikken de refererer til ikke hensyntar de som ikke spiser kjøtt, som gjør at tallene på totalkonsum blir kunstig lave. 

En firedel av norske menn spiser dobbelt så mye kjøtt som maksanbefalingen i kostrådene, godt hjulpet av markedsføringspengene til Matprat.

Jeg er glad for at Matprat i samme innlegg anerkjenner at helsemessig er statistikken på hva vi bør spise mer klokkeklar: Mer frukt, grønt, korn og fiber. Likevel mener de at vi ikke skal redusere kjøttkonsumet. Jeg stiller meg undrende til hvor store tallerkener Matprat ønsker at vi skal ha, for allerede i dag er 70 prosent av nordmenn overvektige og tallerkenen er overfylt.

Kun en av fem spiser fem om dagen. 

For å gjøre reell endring i nordmenns kostvaner må vi øke andelen plantebasert på tallerkenen og redusere andelen animalsk. Litt grønnere og litt oftere vil de aller fleste klare helt fint, om matbransjen og politikerne hadde spilt på lag.

«Thinkwashing på sitt verste» 

Istedenfor å gjøre dette overkompliserer Matprat spørsmålet om norsk kosthold ved å hevde at kunnskapsgrunnlaget er ufullstendig. Dette fenomenet er “thinkwashing” på sitt verste. Ved å overkomplisere spørsmålet og stadig hevde at vi ikke vet alt, når vi vet så utrolig mye, gjør bare befolkningen mer forvirret.

Helsedirektoratet er klare på at vi må spise mindre kjøtt og mer grønt. FNs klimapanel og Klimakuren til Miljødirektoratet er enig. Da blir det for dumt å lede debatten til at vi må sitte stille i båten til vi vet mer, for klokken tikker. Ingen er uenige om at matsystemet er komplekst, men kjøttelefanten i rommet er for lengst utpekt som en stor del av løsningen. 

Vi har doblet kjøttforbruket på kun 50 år. Nå må vi ta foten av gassen.

Selvforsyningsgraden er ofte trukket frem som et argument for kjøttforbruk, men som Matprat vet og forskning viser så vil selvforsyningen vår gå opp med mer plantemat og mindre animalsk.

Faktisk får vi over ti ganger mer matenergi fra jordbruksarealet hvis vi dyrker matvekster i stedet for dyrefôr, og mye av arealet som i dag brukes til fôr kan brukes til menneskemat i stedet.

Ved å redusere kjøttkonsumet med 30 prosent, altså bare tilbake til slik vi spiste i 1989, kan vi frigi mer av marka til matvekster. Da vil vi kunne bli så godt som selvforsynt med produkter som poteter og grønnsaker, og det vil bli atskillig mindre behov for å importere korn til brød.

Av all mat vi importerer til Norge er den største posten kraftfôr, over dobbelt så høyt som neste på lista. Det er lett å glemme når Matprat og kjøttbransjen forøvrig kun viser frem bilder av beitende dyr som spiser gress i utmarka.

Jeg anerkjenner selvsagt at det dessverre ikke er jobben til Matprat å få oss til å spise mer bærekraftig, i tråd med kostrådene eller mer vegetarisk. Det hadde derimot vært helt topp, for de er sabla gode på markedsføring. 

Men jeg mener det er hårreisende at de hevder at de er med på løsningen ved å være “Norges største nettsted for vegetariske oppskrifter”, når de helt klart ikke er det, og i all hovedsak motarbeider utviklingen av et mer plantebasert kosthold ved å tviholde på et kjøttkonsum som i dag. 

Debattinnlegget ble først publisert på Nationen, og er gjengitt på Switch.no med forfatterens tillatelse. 

Flere saker