Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

100 britiske selskaper innfører 4-dagers arbeidsuke uten at de ansatte går ned i lønn

95% av selskapene som har testet 4-dagers arbeidsuke i Storbritannia melder om at produktiviteten er like god – eller har gått opp.


2600 ansatte i 100 britiske selskaper reduserer nå arbeidsuka fra fem til fire dager – uten at de ansatte går ned i lønn. Endringen skjer på permanent basis, etter at selskapene har testet ut 4-dagers uka i et prøveprosjekt som har vart i halvannet år.

– I løpet av det siste halvannet året har vi ikke bare sett en enorm økning i de ansattes trivsel og velvære, men vi ser også at kundeservice, kunderelasjoner og vår eegn attraktivitet som arbeidsplass har nytt godt av det, sier Adam Ross til The Guardian. Han er administrerende direktør i Awin, som har 450 ansatte på sitt kontor i Storbritannia.

Bakrus etter tidligere økonomisk tidsalder

Endringen er et resultat av «The four day week campaign», som håper at de 100 bedriftene er fortroppen i et globalt skifte. De fleste selskapene som går over til 4-dagers arbeidsuke jobber med teknologi, eventer og markedsføring, men også selskaper som driver med produksjon og konstruksjon vil nå kutte ut en arbeidsdag i uka.

Med 4-dagers arbeidsuke kan man ta langhelg hver uke. Slikt blir det tomme kontorer av på fredager. Foto: Marten Bjork / Unsplash

Tilhengerne av 4-dagersuka mener at 5-dagersuka er en bakrus etter en tidligere økonomisk tidsalder, og at en 4-dagers arbeidsuke vil øke produktiviteten i bedrifter, slik at de produserer like mye på færre timer.

Prøveprosjekt gir økt produktivitet

Resultatene fra prøveprosjektet tyder på at de har et poeng. Hele 88 prosent av deltakerne i prøveprosjektet svarte at 4-dagers uka fungerer bra for virksomheten deres, mens 95 % sa at produktiviteten enten var på samme nivå – eller var forbedret etter at 4-dagers uka ble innført. Noen av deltakerne meldte også om at 4-dagers uka har fungert godt for å tiltrekke seg nye – og beholde eksisterende ansatte.

Stadig flere ansatte ønsker en bedre balanse i livet. For mange kan 4-dagers uka være løsningen. Foto: Alberto Casetta / Unsplash

«The four day week campaign» opplever nå økende interesse for 4-dagers arbeidsuke, selv om mange selskaper nå forbereder seg på økonomiske nedgangstider. De er blant annet ansvarlige for det største pilotprosjektet i verden på dette området, med over 70 bedrifter med 3300 ansatte involvert.

– Vi ønsker å se at en 4-dagers uke uten tap av lønn blir den normale måten å jobbe på i dette landet, innen slutten av tiåret. Vi tar sikte på å få med mange flere selskaper i løpet av de neste årene, sier Joe Ryle, som er direktør for «The four day week campaign».

– Når mange bedrifter sliter med å dekke lønnsøkninger på 10 prosent, ser vi stadig flere bevis på at en 4-dagers uke uten lønnstap kan tilbys som en alternativ løsning, sier Ryle.

.

Flere saker