Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

50.000 flere kvinner enn menn står utenfor arbeidslivet

334.000 kvinner står på utsiden av arbeidslivet i Norge. Det koster samfunnet 104 mrd i året.

Kvinner har størst risiko for å havne i utenforskap i Norge. Nesten 50.000 flere kvinner enn menn i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Samfunnskostnaden for det kvinnelige utenforskapet er på hele 104 milliarder i året, ifølge Nasjonalt inkluderingsbudsjett, som er en sammenstilling av tall og beregninger fra SSB, NAV og Oslo Economics, utført av OsloKollega.

– Når mer enn 1 av 7 kvinner i arbeidsfør alder havner på utsiden av arbeidslivet, er det et sterkt signal om at det er behov for å redesigne prosessene i virksomhetene. Vi er nødt til å ta grep for å sikre at vi klarer å løse morgendagens arbeidsoppgaver med de ressursene vi har til rådighet i samfunnet vårt, sier Skjalg Havåg, adm. dir. i OsloKollega.

Skjalg Havåg er administrerende direktør i OsloKollega. Foto: OsloKollega AS

Arbeidskraftreserve på 621.000 mennesker

Det siste året har både Helsepersonellkommisjonen, Energikommisjonen og Forsvarskommisjonen lagt frem rapporter som viser at Norge har et skrikende behov for arbeidskraft, hvis vi skal klare å omstille samfunnet i møte med eldrebølgen, klimakrisa og krigen i Europa. Allerede i dag mangler norske bedrifter over 50.000 arbeidstakere. 

– Tallene viser at vi har en total arbeidskraftreserve på 621.000 mennesker i utenforskapet. Nå er det på tide at vi setter i gang en storstilt mobilisering for å løse de oppgavene samfunnet har behov for i fremtiden, sier Havåg.

Utenforskapet rammer i alle aldersgrupper, og selv blant de yngste mellom 15 og 29 år står 111.000 mennesker utenfor arbeidslivet. Det tilsvarer 1 av 10 personer. 

Potensiell inkluderingsgevinst på 162 milliarder

Ifølge tallene utgjør den potensielle inkluderingsgevinsten i Norge over 162 milliarder kroner i året. Samtidig vil økt arbeidsinkludering kunne bli et viktig bidrag til at norske virksomheter får tilgang til arbeidskraften de trenger for å løse viktige utfordringe

– Dette betyr i praksis at verken offentlige eller private virksomheter har råd til å sitte stille i båten, mens de lurer på om en person fra utenforskapet vil passe hos dem eller ikke. Fremover må de selv ta aktive grep for å tilpasse sin virksomhet, så den kan tiltrekke seg folk fra utenforskapet, sier Havåg. 

Flere saker