Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

Dette blir Norges største ombruksfabrikk

Skrevet av: Preben Carlsen
– Reindustrialiseringen av Norge er i gang, men denne gangen skal vi gjøre det uten å ødelegge miljøet.

Etter fem år som fabrikksjef på Vollebekk Fabrikker tar Anne Dubrau steget helt ut. I mai åpner hun dørene til landets største fabrikk for ombruk, reparasjon og sirkulær produksjon midt i Nydalen i Oslo.

– Vi har lært mye av å jobbe med sirkulærøkonomi og sosialt entreprenørskap på Vollebekk. Nå tar vi det til videre. Målet er at Nydalen Fabrikker blir en hub for sirkulære løsninger som skalerer til industrielt nivå. For å lykkes vil vi jobbe sammen med sosiale entreprenører, oppstartsbedrifter og store virksomheter, sier fabrikksjefen.

Med på laget er produksjonssjef Guri Hummelsund og Randi Kvissel Haugen, som er styreleder og fabrikkarbeider.

– Skal vi virkelig lykkes med å endre folks vaner har vi en lang vei å gå.  Det hjelper ikke bare å samle, registrere og sortere. Det må  etableres markedsplasser og ikke minst må vi investere i å utvikle produkter, tjenester og løsninger som kunden er villig til å betale for. I tillegg er vi helt avhengige av at aktørene i hele verdikjeden jobber sammen. Derfor vil Nydalen fabrikker også være en arena for innovasjon og nytenking, sier Kvissel Haugen.

Kan skape verdier for 46 milliarder

McKinsey peker på sirkulærøkonomien som en av de ti viktigste fremtidsnæringene i Norge. I en rapport har de estimert potensialet for ny verdiskaping til 46 milliarder kroner. I følge analysen kan sirkulærøkonomien skape 14.000 nye arbeidsplasser i Norge innen 2030.

McKinsey trekker frem nye økosystemer for vedlikehold, deling og resirkulering, bedre utnyttelse og gjenbruk av materialer som et viktig område. 

– For å etablere sirkulær industri må vi bygge opp ny infrastruktur for kortreist produksjon, reparasjon og ombruksprosesser i stor skala. Det krever ny kompetanse, arbeidstrening og fabrikkutsalg som gir kundene tilgang til alle fordelene ved lokal produksjon, sier Dubrau.

– For å sikre effektiv logistikk må vi reetablere industrien i nærheten av de store byene, så avstanden til produktene og materialene vi skal ombruke blir så kort som mulig.

Ifølge en rapport fra WWF er forbruket av varer årsaken til 90 prosent av de globale naturødeleggelsene og 50 prosent av klimautslippene. Derfor mener EU overgangen til en sirkulær økonomi er avgjørende for å nå klimamålene i Paris-erklæringen. Med sin Green Deal og taksonomi for sirkulær økonomi er EU allerede i gang med å endre premissene for produksjon, salg og ombruk av varer i Europa. 

– Skal norsk industri og varehandel være konkurransedyktig i fremtiden må vi ta grep for å tilpasse oss. Det krever en reindustrialisering av Norge – og den reisen starter vi i Nydalen Fabrikker.

Anne Dubrau forteller at de allerede har fått med seg flere samarbeidspartnere som vil flytte produksjonen sin til den nye fabrikken – og at interessen er høy blant de få som har hørt om satsingen. 

– Det skjer mye i sirkulærøkonomien i Norge, men det har manglet en satsing som er sterk nok til å ta initativene til neste nivå. Vårt håp er at Nydalen Fabrikker skal fylle det hullet og bli et nasjonalt kraftsenter for sirkulær innovasjon og utvikling. 

I løpet av det neste halvåret skal fabrikkbygningen ved Akerselva fylles opp med 3300 kvadratmeter sirkulær produksjon, fabrikkutsalg, reparasjon, rehandel og arbeidstrening for mennesker som har falt utenfor.

– I tillegg til å produsere, reparere og selge varer, skal fabrikken være en arena for å utvikling av ny kompetanse, kunnskapsdeling og inspirasjon. Det må til for at flere skal få opp øynene for hvilke muligheter som finnes i en sirkulær økonomi, sier Dubrau.

Industriarven fra Akerselva

At den sirkulære industrien etablerer seg langs Akerselva gir satsingen et historisk sus. Helt siden middelalderen har det vært mølledrift langs elva. Etter hvert ble det etablert flere hjørnesteinsbedrifter som produserte papir, tekstiler og jernvarer. 

Vannkraften fra Akerselva var en forutsetning for Oslos fremvekst som industriby på siste halvdel av 1800-tallet, men i dag er nesten all industri lagt ned. Da Fiskars flagget ut produksjonen i sommer, markerte det slutten på en gammel industritradisjon. Nå flytter Nydalen Fabrikker inn i de gamle Fiskars-lokalene. 

– Dette bygget kan bli det viktigste for omgivelsene i Nydalen. Fra å være stengt og lukket i 150 år, åpnes det nå opp. Dermed kan alle som bor i nabolaget – og hele byen – komme på besøk for å reparere produkter og kjøpte brukte varer, sier Øystein F. Thorup, administrerende direktør i Avantor.

Foto: Avantor.

Det er Avantor som eier fabrikkbygningen og Thorup sier satsingen på sirkulær industri i Nydalen har stor betydning for nabolaget.

–  Vi vet at folk ønsker å ta vare på ting, men de må få muligheten til å gjøre det. Skal vi få til gjenbruk, sirkulær økonomi og et grønt skifte, må vi gjøre det der hvor folk er. Sånn sett ligger Nydalen Fabrikker perfekt plassert i et område med mye folk og kort vei til t-banen.

Han tror fabrikken vil skape mange inkluderende arbeidsplasser i Nydalen.

– Jeg håper det flytter inn mange virksomheter i fabrikken, så den blir en drivkraft i utviklingen av sirkulærøkonomien. Selv om det er fryktelig vanskelig for oss å vite hvordan handlemønsteret vårt er om 10 år, så tror jeg Nydalen Fabrikker vil være et startpunkt for utviklingen.

Flere saker