Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

Frykter reklame på nett bidrar til økt kroppspress blant barn og unge

Halvparten av norske barn og unge mellom 13–18 år utsettes for markedsføring av produkter som skal hjelpe dem å gå ned i vekt eller få større muskler.

Det viser nye tall fra undersøkelsen Barn og medier 2022, som er gjennomført av Kantar for Medietilsynet.

– Det er et stort problem at så mange barn og unge får slik reklame. Vi frykter at det kan bidra til økt kroppspress, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Jenter er mest utsatt

Reklame for produkter som skal gi større muskler treffer både jenter og gutter, men det er særlig jenter som er utsatt for reklame for slanke- og skjønnhetsprodukter. Hele 84 prosent av jentene har blitt utsatt for denne type reklame, mot 37 prosent av guttene.

Foto: Shutterstock.

Undersøkelsen viser også at 1 av 3 fra 13-18 år år har blitt utsatt for reklame for kosmetiske behandlinger.

Påvirker kroppsbildet i negativ retning

I følge medietilsynet viser flere undersøkelser at reklame påvirker kroppsbildet til barn og unge i negativ retning – og at det er en tydelig sammenheng mellom misnøye med eget utseende og psykiske helseplager.

– Det er viktig å få redusert reklame og annet innhold som kan føre til kroppspress for barn og unge. Her bør både plattformene som tilbyr tjenester i sosiale medier og influensere med unge følgere ta ansvar, sier Velsand.

Bekymret for algoritmer i sosiale medier

Innholdet på sosiale medier styres av algoritmer som gjør at brukerne utsettes for mer av en type innhold som de liker fra før. Det mener Medietilsynet er et stort problem for dagens barn og unge.

– Barn og unge er i en sårbar og lett påvirkelig alder, og det er spesielt problematisk når de blir eksponert for store mengder innhold som kan være skadelig for dem, sier Velsand.

Tall fra Medietilsynet viser at ni av ti 9–18-åringer er på sosiale medier. TikTok er det sosiale mediet som øker mest – fra 65 prosent i 2020 til hele 73 prosent i 2022.

Foto: Mathias Fossum/Medietilsynet

Nye EU-regler vil gjøre barnas digitale hverdag tryggere

EU jobber nå med å utvikle regler som skal bidra til at barn og unge får en tryggere digital hverdag. De nye reglene pålegger sosiale medie-plattformer å være mer åpne om hvordan algoritmene fungerer. De skal også gi brukerne retten til å velge bort algoritmer og anbefalingssystemer – og det blir forbudt å målrette annonser mot barn basert på innhentet persondata om barnas interesser og vaner.

– Vi mener de nye EU-reglene kommer til å bidra til en tryggere digital hverdag for barn og unge når reglene etter hvert blir en del av norsk lov, sier Velsand.

Dette kan du gjøre for å beskytte barna dine

EU-prosesser tar ofte lang tid, så i mellomtiden er det viktig at foreldre tar ansvar for å beskytte barna sine – og ruste dem for å tåle den markedsføringen de ikke kommer unna.

– En viktig ting foreldre kan gjøre, er å snakke med barna om hva de bør være obs på for å kunne vite om innhold de ser, er reklame eller ikke. En idé er også å se på konkrete eksempler sammen. Den «tradisjonelle» reklamen kan være ganske enkel å kjenne igjen, men det kan være vanskeligere hvis det for eksempel er en influenser barna følger, som snakker varmt om et slankemiddel eller måter å bygge muskler på. Det er greit å gjøre barna klar over at det kan påvirke måten noen omtaler et produkt på, hvis de har fått betalt for å anbefale eller snakke om det. Videre er det viktig å gjøre barna klar over at all reklame, produktplassering og retusjerte bilder skal være merket, sier Mari Velsand.

Hun oppfordrer foreldrene til å huske på at de er barnas viktigste forbilder.

– Foreldre kan også være gode forbilder ved å fokusere på sunne holdninger til kropp og utseende. Det er ikke enkelt for barn og unge å stå imot kroppspress som kommer fra mange kanter, men det kan i alle fall være en motvekt hvis foreldrene bidrar med en annen innfallsvinkel.

Fakta fra undersøkelsen om

  • 64 prosent av 13–18-åringene sier at de har fått reklame for skjønnhetsprodukter via nett. Hele 84 prosent av jentene har blitt utsatt for denne type reklame, mot 37 prosent av guttene.
  • 53 prosent av 13-18-åringene og 25 prosent av 9–12-åringene, sier at de har fått reklame på nettet for produkter som skal gi dem større muskler.
  • 52 prosent av 13–18-åringene og 25 prosent av 9–12-åringene sier de har fått reklame på nettet for produkter som skal gjøre det enklere å å gå ned i vekt. Fra og med 13-årsalderen er det langt flere jenter enn gutter som har fått slik reklame. Blant 17–18-åringene har hele 67 prosent av jentene mottatt denne type reklame, mot kun 34 prosent av guttene.
  • 34 prosent av 13–18-åringene svarer at de har fått reklame for kosmetiske behandlinger. Hele 43 prosent av jentene har fått denne type reklame, mot 23 prosent av guttene.
  • 24 prosent av 13–18-åringene svarer at de har fått reklame for plastisk kirurgi. Hele 28 prosent av jentene har mottatt dette, mot 18 prosent av guttene.

Flere saker