Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

I år ønsker nordmenn seg brukte gaver til jul

7 av 10 nordmenn synes det er like fint å få brukt som nytt til jul i år.

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Finn, viser at stadig flere er positive til å gi hverandre brukte gaver til jul. Samtidig er halvparten positive til å gi bort brukte gaver til andre.

Hele 70 prosent av de spurte, på tvers av alder og kjønn, sier at de ikke bryr seg om gaven er brukt eller ny, så lenge de får noe de liker.

– Det er særlig aldersgruppen 15-29 år som er positive til å få brukte julegaver, og noe overraskende er også den eldste målgruppen på 60+ like bak. Det viser seg også at menn landet over er mer positive til å få en brukt gave enn kvinner, skriver Kathrine Opshaug Bakke, bruktmarkedsekspert og leder for FINN torget, i en pressemelding. 

Kathrine Opshaug Bakke, bruktmarkedsekspert og leder for FINN torget, i en pressemelding. Foto: Finn.

– Dette er en sterk økning fra tidligere og det at man faktisk får en gave som faller i smak er viktigere enn at den er ny, sier Opshaug Bakke.

– Det er de mellom 40-49 år som oftest har gitt bort en brukt julegave. Tidligere har dette vært mest typisk for en yngre gruppe, men nå viser det seg at foreldregenerasjonen til disse har kastet seg på gjenbrukstrenden, noe som er gøy å se, sier Opshaug Bakke.

Kun 1 av 3 har fått brukte julegaver

Til tross for at mange er positive til brukte gaver, er det kun 3 av 10 nordmenn som sier at de har fått en brukt julegave tidligere – omtrent samme andel sider at de har gitt bort noe brukt tidligere. Samtidig sier over 50 prosent av de spurte, at de ikke bryr seg om gaven er brukt eller ny, så lenge den er bra.

– Når vi undersøker hvorfor folk ikke ønsker å gi noe brukt til jul, svarer de at de er redd for at kvaliteten på varen de kjøper ikke er god nok og at de er redd mottakeren ikke liker å få en brukt gave, sier Opshaug Bakke.

– På bakgrunn av funnene om å få noe brukt til jul, så kan vi fastslå at vi ikke skal være så redde for å gi noe brukt. Holdningsendringen til dette er definitivt i gang på tvers av aldersgrupper og vi oppfordrer alle til å ønske seg noe brukt til jul i år, sier hun.

Flere saker