Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

Miljøspagaten på fra Arendalsuka: Se arrangementet i opptak

I dag inntok vi Miljøspagaten på Arendalsuka. Vi spurte hvorfor det er så vanskelig å ta bærekraftige valg i hverdagen – og fikk opptil flere gode svar. Se arrangementet i opptak her.

– De fleste vil, men får det ikke til. Hvorfor er det så vanskelig å bygge bærekraftige kulturer som gjør det enkelt for kunder og ansatte å ta gode valg i hverdagen?

Klikk her for å få se Miljøspagaten på Arendalsuka.

Forskning viser at virksomheter som satser på bærekraft har 16 prosent høyere produktivitet enn andre. Likevel er det bare 4 av Norges 100 største selskaper som kutter klimautslipp i tråd med Parisavtalen. Samtidig sier 8 av 10 nordmenn at de ønsker å leve mer bærekraftig, mens 7 av 10 ikke vet hvordan de skal ta bærekraftige valg i hverdagen. 

Det er med andre ord liten tvil om at både selskaper og privatpersoner står i en miljøspagat mellom ønsket og faktisk atferd. Utviklingen går i riktig retning, men den går altfor sakte. Behovet for å skyte fart i det grønne skiftet er stort. Derfor setter Switch fokus på hva som må til for at virksomheter, deres ansatte og kunder sammen kan legge forholdene til rette for raskere omstilling – på jobb og hjemmebane.

Klikk her for å få se Miljøspagaten på Arendalsuka.

Flere saker