Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

På 50 år har menneskeheten utryddet 70 % av alle dyr i verden

Skrevet av: Ida Brun
Her er ti dyrearter det enda ikke er for sent å redde.

Her er ti dyrearter det enda ikke er for sent å redde.

– Naturkrisen vi står i er akutt og krever umiddelbare tiltak. Vi har ingen tid å miste, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Bakgrunnen er en ny WWF-rapport som har overvåket over 32 000 dyrebestander. I over 50 år har forskerne fulgt utviklingen av pattedyr, fugler, amfibier, reptiler og fisk over hele verden. Årets rapport er den mest omfattende noen sinne.

Resultatet er dyster lesning: Verdens dyrebestander er redusert med hele 69% siden 1970.

Dyrebestandene stuper i et urovekkende tempo, og det går verst utover de tropiske og mest artsrike regionene i verden. Artene som lever i ferskvann har opplevd størst nedgang. Hele 83 prosent av ferskvannsartene er nå utryddet.

– Living Planet Report presenterer sjokkerende tall og viser at vi står overfor to akutte kriser: Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold. Begge krever umiddelbare tiltak, sier Andaur.

Flere årsaker til naturtap

Rapporten viser at de viktigste drivkreftene bak naturtap er ødeleggelse og tap av leveområder, overhøsting, introduksjon av fremmede arter, forurensning og effekter av klimaendringer.

Karoline Andaur i WWF. Foto: WWF.

– Rapporten er et bevis på at vi er i ferd med å ødelegge selve livsgrunnlaget vårt. Halvparten av den globale økonomien og milliarder av mennesker er direkte avhengige av naturen, sier Andaur.

WWF mener det ikke er for sent å redde verdens natur og har laget en liste med tre punkter for å snu den negative utviklingen:

  • Produsere og forbruke bærekraftig
  • Verne og restaurere naturen
  • Raskt redusere utslipp

– De dramatiske funnene viser at vi trenger omfattende systemendringer i alle deler av samfunnet om vi skal stoppe og reversere naturtapet og sikre fremtiden for mennesker og natur. Vi har ingen tid å miste.

At det er verdt å ta grep for å bevare verdens dyr er de fleste enige om. Her er 10 dyrearter som er truet, men som det ikke er for sent å redde.

Kjempepandaen. Foto: Sid Balachandran, Unsplash
Kjempepandaen. Foto: Sid Balachandran, Unsplash
Magellanpingvinene. Foto: Jonan Steiner, Unsplash
Magellanpingvinen. Foto: Jonan Steiner, Unsplash
Monarksommerfuglene. Foto: Joshua J. Cotten, Unsplash
Monarksommerfuglen. Foto: Joshua J. Cotten, Unsplash
Isbjørner. Foto: Hans-Jurgen Mager, Unsplash
Isbjørnen. Foto: Hans-Jurgen Mager, Unsplash
Tigre. Foto: Mike Marrah, Unsplash
Tigeren. Foto: Mike Marrah, Unsplash
Fjellgorillar. Foto: Leila Bouinane, Unsplash
Fjellgorillaen. Foto: Leila Bouinane, Unsplash
Havlærskillpadda. Foto: Wexor Tmg, Unsplash
Havlærskillpadden. Foto: Wexor Tmg, Unsplash
Nesehorn. Foto: Nicole Wreyforn, Unsplash
Nesehornet. Foto: Nicole Wreyforn, Unsplash
Orangutang. Foto: Dan Dennis, Unsplash
Orangutangen. Foto: Dan Dennis, Unsplash
Amur-leoparden. Foto: Gwen Weustink, Unsplash
Amur-leoparden. Foto: Gwen Weustink, Unsplash

Flere saker