Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

Starter medieselskap for konstruktiv journalistikk

– Vi skal gi leserne våre menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.


Det er klima- og naturkrise, pandemi og krig i Europa. For første gang på lenge opplever nordmenn effektene av de globale problemene i sin egen hverdag i form av økte priser, mangel på materialer og varer.

– Problemene hoper seg opp. Vi bombarderes av krigstyper om kriser og katastrofer, samtidig som løsningene glimrer med sitt fravær. Dermed er det vanskelig å vite hvordan vi kan bidra til å løse problemene vi leser om, sier Preben Carlsen, daglig leder og grunnlegger av Switch.

- Preben Carlsen, daglig leder og grunnlegger av Switch

Vi går i dybden på verdens viktigste problemer og oversetter dem til lokale løsninger.

– Preben Carlsen, daglig leder og grunnlegger av Switch

Med bærekraftsmålene som redaksjonsplakat

Det nye selskapet satser på konstruktiv journalistikk – en retning innen journalistikken som gir et kritisk og uavhengig innblikk i viktige problemer, samtidig som den utforsker relevante løsninger på individuelt, teknologisk og politisk nivå.

Med FNs bærekraftsmål som redaksjonsplakat tar Switch utgangspunkt i de problemene verdenssamfunnet har definert som avgjørende for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

– Vi går i dybden på verdens viktigste problemer og oversetter dem til lokale utfordringer. Deretter vil vi invitere våre medlemmer til å bli med i jakten på nye løsninger. Ambisjonen er å motivere flest mulig til å ta bærekraftige valg ved å gi dem kunnskap, inspirasjon og verktøy som gjør det enklere i en travel hverdag, sier Carlsen.

Myk-lanserer på Arendalsuka

Switch starter opp under Arendalsuka hvor de vil kombinere fysiske arrangementer med redaksjonelt innhold. I løpet av uka skal de sette fokus på hvordan algoritmegenerasjonen blir påvirket av å vokse opp i en hverdag hvor alle konkurrerer om å gi dem mer av det de liker fra før, og hva som skal til for at “Remade in Norway” kan ta over for “Made in China. I tillegg gjennomfører Switch sitt første sponsorsamarbeid med NF&TA for å sette fokus på kampen om klesbransjens framtid.

– Vi skal engasjere i Arendal, men kommer til å ta i bruk redaksjonelle virkemidler som gjør at vi når ut til et bredere publikum, sier Preben Carlsen. (Foto: Mona Hauglid, Arendalsuka)

– Vi har fått på plass et kruttsterkt panel og skal bruke Arendalsuka til å eksperimentere med ulike innholdsformater som når ut til et langt bredere publikum enn de som møter opp i Arendal, sier Carlsen.

Han forteller at høsten skal brukes til å teste ut ulike innholdskonsepter og etablere nye samarbeid med både virksomheter, fageksperter og forbilder som kan inspirere til endring.

– Vi tror vi har funnet en god oppskrift ved å kombinere livsstil og samfunnsstoff, men kommer til å bruke litt tid på å finne formen. Nå skal vi først og fremst jobbe godt for å teste ut hvordan ulikt innhold treffer forskjellige målgrupper.

Mangler et mediehus som satser på bærekraft

Carlsen har lang erfaring fra både media, kommunikasjon og bærekraftsarbeid. Han tidligere bygget opp Trigger til å bli verdens beste kreative PR-byrå og vært med å starte Filter Nyheter. De siste årene har han han engasjert seg i oppstarten av flere teknologiselskaper innenfor sirkulærøkonomien.

– Jeg har lært mye om hvor vanskelig det er å introdusere nye og bærekraftige løsninger i Norge. De fleste er komfortable med å gjøre ting på gamlemåten, så det krever både opplæring, opinionsdanning og mobilisering for å få fart på utviklingen. Jeg har selv savnet et mediehus som satser på bærekraft og nå ser jeg frem til å bruke alt jeg har lært for å fylle det tomrommet, sier Carlsen.

Flere saker