Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

Vil løse strømkrisa med fiskebæsj

– Hvis vi mener alvor med å bygge et bærekraftig samfunn, må vi ta i bruk de råvarene vi allerede har, om og om igjen.

I følge en ny rapport som konsulentselskapet PwC har produsert på oppdrag fra Ragn-Sells og Vestland Fylkeskommune, kan slam fra avføringen fra fisk, som i dag vaskes ut i sjøen fra norske oppdrettsanlegg, forsyne inntil 600.000 husstander med strøm hvert år.

– Sirkulær teknologi for oppdrettsanlegg gir lavere klimaavtrykk, mindre belastning på fjordene og mer fisk fra hvert oppdrettsanlegg. Samtidig utnytter vi verdifulle råvarer og bidrar til å redusere Europas avhengighet av import av energi og næringsstoffer, sier Vidar Svenning Olsen, administrerende direktør i Ragn-Sells Norge.

Kan gi strøm til 600.000 husstander

Gjennom ny teknologi for oppsamling og behandling av slam fra oppdrettsanlegg kan det produseres så mye som 300 millioner kubikkmeter biogass hvert år. Det tilsvarer strøm til 600.000 husstander.

I følge rapporten kan det i dag samles opp 334.000 tonn slam fra norske oppdrettsanlegg – og det kan nesten tredobles innen 2050.

– Hvis vi mener alvor med å bygge et bærekraftig samfunn, må vi ta i bruk de råvarene vi allerede har, om og om igjen. Dette er spesielt viktig for råvarer som det blir stadig vanskeligere å få tak i, blant annet fosfor, som behøves i både landbruk og husdyrhold, sier Pär Larshans, bærekraftsjef i Ragn-Sells.

Pär Larshans er bærekraftsjef i Ragn-Sells. Foto: Ragn-Sells.

Fosfor til hele det svenske landbruket

Frem til nå har slammet, som er en blanding av fiskeavføring og fôrrester, blitt vasket ut i sjøen. Med den nye teknologien i Havbruk-prosjektet som Ragn-Sells er en del av, blir to tredjedeler av slammet samlet i en hette under notposene.

Etter avvanning og produksjon av biogass, kan fosforet utvinnes fra asken. Det første innsamlingssystemet blir installert allerede våren 2023 på et oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden.

Vidar Svenning Olsen er administrerende direktør i Ragn-Sells Norge. Foto: Ragn-Sells.

Næringsfosforet, som det er mye av i fiskeavføring, kan brukes i mineralgjødsel og fôr, og dermed erstatte det fossile fosforet som brukes i dag.

– Fosforet som havner i fjordene rundt oppdrettsanlegg i Norge hvert år, vil være nok til å forsyne hele det svenske landbruket med fosforgjødsel. Vi ser frem til å forsyne flere oppdrettsanlegg med våre systemer og få slutt på sløsing med verdifulle stoffer, fortsetter Vidar Svenning Olsen.

Rapporten viser at så mye som 16.000 tonn fosfor fra avlingene går tapt i havet hvert år, og at 11.000 tonn kan utvinnes fra slammet som vil samles opp med den nye metoden.

Økt produksjon av fisk

Å samle opp slammet og gjøre det om til ny energi og mineraler gjør det mulig å øke fiskeproduksjonen i de eksisterende oppdrettsanleggene i fremtiden.

For å beskytte lokalmiljøet i fjordene er alle virksomheter underlagt et tak som forteller hvor mye fisk som kan være i anleggene samtidig. Når to tredjedeler av slammet fjernes, betyr det at mer fisk kan dyrkes med mindre belastning på lokalmiljøet.

Flere saker