Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

– Hvis ikke Ullevål Hageby kan endre samfunnet, så kan ingen

Hør første episode av Trashtalk – en ny podkast fra Switch med Paal Frisvold, Cathrine Barth og Preben Carlsen som programledere.

Trashtalk er en lavskuldra podkast fra Switch om hva som skal til for å lage nye verdier av dagens avfall – og hva det betyr for samfunnet, næringslivet og din egen hverdag.

– Når man først begynner å grave i søpla, tar det sjelden lang tid før man finner gull. Siden vi begynte å jobbe med sirkulærøkonomi har vi oppdaget en verden av nye muligheter som både kan gjøre livene våre bedre og bidra til å løse klima- og naturkrisa, sier Preben Carlsen, daglig leder i Switch.

Sammen med Paal Frisvold og Cathrine Barth debuterer han nå som programleder i Trashtalk. Målet er å etablere en lettbeint arena for gode samtaler som tar for seg noen av de viktigste endringene vi kommer til å oppleve i vår levetid.

Hør første episode på Acast…

…eller der du pleier å høre podkast

Hør på Spotify

Hør på Apple Podcasts

Store forandringer

For å få til overgangen fra dagens «bruk og kast-«økonomi til morgendagens «ta vare på»-økonomi, kreves det store forandringer. Næringslivet må skru om på sine forretningsmodeller og designe produkter som aldri skal dø. Nye ombruksverdikjeder må utvikles og kortreist industri bygges opp. Politikerne må oppdatere lover og regler, og investere tungt i sirkulær omstilling. Samtidig må vanlige folk endre forbruksvaner og få mer ut av tingene de trenger i hverdagen.

– Vi vet mye om hva som må gjøres, men sliter med å få det til i praksis. Samtidig forbruker vi dobbelt så mye ressurser som naturen er i stand til å reprodusere hvert år. Det betyr at vi er nødt til å få mye mer ut av ressursene vi bruker, for å unngå en fremtid preget av knapphet på ressurser, utarmet natur og mer ekstremvær, sier Cathrine Barth.

Uendelige muligheter

Trashtalk tar utgangspunkt i dypt alvorlige problemstillinger, men i stedet for å stå fast i problemene skal podkasten handle mest om muligheter, løsninger og hva som må til for å få fart på den bærekraftige utviklingen.

– Skal samfunnet lykkes med å møte de utfordringene vi står foran, må vi re-designe det økonomiske systemet vårt. Vi må rett og slett sørge for at reguleringer, belønningsordninger og rammeverk er satt opp for å ta best mulig vare på ressursene vi trenger, slik at vi alle får tilgang til produktene vi trenger i hverdagen. Når man først begynner å snakke om hvordan det kan gjøres, åpner det seg uendelige muligheter og det gir rom for spennende samtaler, sier Paal Frisvold.

– Vi kan ikke spå om fremtiden, men tror det er viktig å løfte frem noen bilder av den virkeligheten vi jobber for å skape. Hvis man ikke skjønner hvor vi skal, er det vanskelig å motivere folk og selskaper til å endre seg. Derfor vil vi få frem at en velfungerende sirkulærøkonomi kommer til å bli bedre for både mennesker, næringsliv og samfunn  – enn den forbruksbaserte økonomien som i stor grad er tuftet på prinsipper om billige engangsprodukter som ender i søppelbøtta etter kortvarig bruk, sier Preben Carlsen.

Erfarne debutanter: De har aldri laget podkast før, men med lang erfaring fra sirkulærøkonomien håper Paal Frisvold, Cathrine Barth og Preben Carlsen at de skal lage en podkast man lærer av – og har det gøy på veien.

Programleder-debutanter med lang erfaring

Trashtalk skal samle innovatører, forskere, fageksperter, politikere og ildsjeler som hver på sin måte kan belyse hva som må til for å få fart på det sirkulære skiftet – og hvordan vi kan gjennomføre det i praksis. Selv om programledertrioen nå debuterer med sin egen podkast, har de lang og variert erfaring fra sirkulærøkonomien.

Cathrine Barth er Head of Circularity i Natural State. Hun har vært en foregangskvinne innen sirkulærøkonomien i Norge og er nå svært delaktig i utviklingen av Nordic Circular Hotspot, hvor hun arbeider for å etablere sirkulære økosystemer og samarbeid på tvers av landegrenser, verdikjeder og sektorer.

Paal Frisvold er klimapakt-ambassadør for EU. Han har over 20 års erfaring fra politisk arbeid i Brüssel og jobber nå som rådgiver og ekspert på hvordan nye EU-reguleringer vil påvirke næringslivet og forbrukerne her hjemme.

Preben Carlsen har vært med å starte flere selskaper med ombruk i kjernen av sin forretningsmodell. Han har bygget opp selskaper innen kommunikasjon, innovasjon og media og er nå grunnlegger av Switch, hvor han jobber i skjæringspunktet mellom innovasjon, opplæring og kommunikasjon for å hjelpe andre virksomheter med å få fart på sitt arbeid med bærekraftig utvikling.

«Podkast on the fly»: Den norskutviklede podkast-teknologien Nomono gjør det mulig å spille inn podkast-episoder på kafé – uten at det blir slitsom bakgrunnsstøy for lytterne.

Ny podkast-teknologi gir avslappede samtaler

Switch tar i bruk en nyskapende teknologiløsning når de nå tester ut podkast som formidlingskanal. Løsningen eliminerer bakgrunnstøy og gir programlederne frihet til å spille inn episoder på kafeer og uformelle møteplasser. Det legger forholdene til rette for en avslappet og hyggelig atmosfære som passer fint med Trashtalk-ambisjonen om å snakke om store endringer med lave skuldre.

– Ved å spille inn podkasten på sosiale møteplasser, skaper vi rom for refleksjon, uformelle samtaler og godt humør. Vi håper det gir en intim atmosfære som gjør at du føler at du er med på praten, selv om du er på vei til jobb eller tar deg en joggetur. Målet er å nå ut til et litt bredere publikum med temaer som i høyeste grad angår dem, men som til nå har skapt mest engasjement i fagmiljøer og utvalgte bransjer, sier Carlsen.

Må alle eie alt? I første episode av Trashtalk stunter programlederne en innspilling på en trapp under Arendalsuka. De snakker om hvordan sirkulærøkonomien vil endre hverdagen vår – og hva som skal til for at de som bor i Ullevål Hageby skal begynne å dele på gressklippere i fremtiden.

Testpilot på en trapp i Arendal

I den første pilot-episoden av Trashtalk møtes programlederne på en trapp under Arendalsuka for å snakke om hvordan verden ser ut når sirkulærøkonomien virker. De lurer på hvordan fremtidens butikker ser ut, om man egentlig trenger kjøkken for å få tilgang til mat og hva som skal til for at de som bor i Ullevål Hageby skal begynne å dele på gressklipperen.

Første episode er en test på Trashtalk-konseptet, men mest av alt på kjemien mellom programlederne og deres evne til å sparke i gang en samtale – helt uforberedt.

Nå vil de ha dine tilbakemeldinger på om de bør lage flere Trashtalks og hva de bør gjøre mer og mindre av i fremtiden. Forslag til temaer og gjester de bør møte for å snakke trash, mottas også med takk på e-post: hei@switch.no

Flere saker