Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

Workshop: Bærekraftshack for virksomheter på jakt etter nye muligheter

 • Antall deltakere:

  Fleksibelt opplegg som kan gjennomføres for 10–300 personer

 • Varighet:

  Anbefalt varighet fra 2–6 timer. Omfanget kan tilpasses

 • For nærmere avtale:

  Send e-post til: hei@switch.no

 • Pris:

  Avhenger av omfang. Ta kontakt for nærmere avtale

I løpet av noen timer gir vi de ansatte i organisasjonen din et lynkurs i hvordan de kan hacke seg frem til bærekraftige løsninger som løser konkrete kundebehov hos definerte målgrupper.


Bærekraftshacken er utviklet for organisasjoner som ønsker inspirasjon og trening i hvordan de kan jobbe raskere, smidigere og mer motiverende med bærekraftig innovasjon. Opplegget kan tilpasses både små og store grupper, og har blitt gjennomført for 300 mennesker på en gang.  Anbefalt varighet er 2–6 timer.


Beskrivelse av bærekraftshacken

Bærekraftshacken må tilpasses hver enkelt virksomhets behov, tidsrammene vi har til rådighet og antall mennesker som skal delta i hacken. Nedenfor følger en beskrivelse av de viktigste elementene workshopen består av.

1. Inspirasjonsforedrag

Bærekraftshacken innledes med et inspirasjonsforedrag som setter behovet for bærekraftig utvikling og raske endringer på agendaen. Temaet kobles opp mot predefinerte utviklingsområder i virksomheten og avsluttes med en gjennomgang av oppgaver, kjøreregler, gruppeinndeling og praktiske opplysninger. 

Deretter går vi raskt i gang med et gruppearbeid i flere deler.

1. Analyse av brukereiser

 Første del av workshopen skal gi deltakerne en forståelse av verdien av å jobbe metodisk med brukerreiseanalyse som verktøy for innovasjon og forbedring av egne tjenester, organisering og kommunikasjon. 

2. Prototyping

Basert på brukerreisen de har analysert skal deltakerne deretter velge ut et område de skal jobbe ut en prototype-løsning på. Deltakerne får utdelt preproduserte prototypemodeller som de skal innholdsfylle med ideer som beskriver funksjonaliteten i løsningen godt nok til at en bruker kan mene noe om løsningen. 

3. Brukertesting

Når prototypen er klar får hver gruppe besøk av ekte brukere som de skal teste prototypen sin på. Deltakerne viser frem prototypen, forklarer funksjonaliteten og får direkte tilbakemeldinger fra brukerne i målgruppen om hva de synes om løsningen. Ambisjonen er at brukerne skal verifisere eller avkrefte hypotesene som ligger til grunn for prototypen, slik at deltakerne får en forståelse av hvor effektivt det kan være å få brukerinnspill på et tidlig tidspunkt i arbeidet med å utvikle produkter og tjenester.

4. Demonstrasjon i plenum

Gruppearbeidet avsluttes med at alle gruppene demonstrerer sine løsninger i plenum og får korte tilbakemeldinger fra salen. 

5. Læringer som det er verdt å ta med hjem

Bærekraftshacken avsluttes med en kort oppsummering av de viktigste læringene, metodene og verktøyene fra arbeidet, sammen med råd og tips om hvordan man kan bruke verktøyene videre i sin egen hverdag.

Kursholder: Preben Carlsen

Kursholder: Preben Carlsen

Daglig leder i Switch

Preben Carlsen er daglig leder i Switch. Han har vært med å starte selskaper som Pakt, GoGood, Reodor, Good Sports, Folk og No Hate og bidratt i oppstarten av Charge, No Isolation, Nyby og Filter Nyheter. Han startet og bygget opp kommunikasjonsbyrået Trigger fra null til verdens beste kreative PR-byrå på fem år. Preben har blitt kåret til årets foredragsholder, den mest populære lederen i medie- og kommunikasjonsbransjen, årets tankeleder, tidenes yngste vinner av PR-bransjens hederspris og har blitt utnevnt til en av de 25 mest innovative personene i kommunikasjonsbransjen i Europa.

Dette er inkludert:

 • Skreddersydd inspirasjonsforedrag om hva som skal til for å posisjonere virksomheten for de viktigste endringsdriverne som vil påvirke den i fremtiden.
 • Introduksjon til innovasjonsmetodikk og arbeidsverktøyet som skal brukes i bærekraftshacken.
 • Skreddersydde caseoppgaver tilpasset virksomhetens behov.
 • Organisering og fasilitering av workshopen og praktisk prosjektledelse knyttet til gjennomføringen.
 • Kreative arbeidsverktøy og maler som gjør det engasjerende, konkret og enkelt å utvikle nøkkelinnsikt, ideer, løsninger og prototyper på kort tid. 
 • Live-testing av prototypene på brukere i målgruppen – og demonstrasjoner i plenum.
 • Dokumentasjon og overlevering av alle løsninger og prototyper som er utviklet i etterkant av workshopen.
 • Kursbevis til alle ansatte som dokumenterer læring.Mulig arena for workshop: Norges største ombruksfabrikk

Bærekraftshacken kan arrangeres i deres lokaler, eller som en del av en allerede planlagt fagsamling eller kick off. Hvis dere trenger lokaler kan vi selvsagt gjennomføre i våre lokaler på Nydalen Fabrikker i Oslo. Med sine 3300 kvm. har den tradisjonsrike industribygningen langs Akerselva blitt Norges største ombruksfabrikk. I løpet av våren etablerer de en helt unik infrastruktur for kortreist produksjon, reparasjon og ombruksprosesser . Det krever nye partnerskap, arbeidsprosesser, teknologi, logistikk, kompetanse, arbeidstrening og fabrikkutsalg som gir kundene tilgang til alle fordelene ved lokal produksjon.

Switch Academy arrangerer kurs og workshops på Nydalen fabrikker for å sikre kort vei mellom teori og praksis. Dersom dere ønsker å gjennomføre en bærekraftshack på Nydalen Fabrikker, kan vi også inkludere en faglig omvisning på fabrikken, der dere får møte noen av de mest spennende aktørene som jobber med å utvikle sirkulære løsninger i hverdagen.