Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

– Se for deg at H&M må legge sommerkjoler på lager i to uker når solen skinner

Nytt forslag til forenklinger av brukthandelloven ble nedstemt på Stortinget.


Cecilie Ova Nielsen er daglig leder i Eftir. Det siste året har hun åpnet to nye second hand butikker for klær i Oslo. Hun synes det er nedslående at Høyres forslag om forenklinger i brukthandelloven ble nedstemt på Stortinget på torsdag kveld.

– Loven gjør det enda vanskeligere for mindre bedrifter å få en positiv drift og bli konkurransedyktige i et marked der de store fast fashion-aktørene stormer videre – uten begrensende lovverk. Husk det er dem vi konkurrerer mot, sier Ova Nielsen. 

Cecilie Ova Nielsen. Foto: Eftir.

Hun mener dagens brukthandellov gjør det vanskelig å bygge opp attraktive løsninger i bruktmarkedet og viser til lovkrav om katalogisering av brukte varer der vekt, farge og tilstand må skrives ned manuelt – og at det må gå 14 dager fra de får levert inn brukte varer til de får lov til å selge dem.

– Se for deg at ansatte hos H&M må skrive ned hvert eneste plagg i en bok – og legge sommerkjoler på lager i 2 uker når solen skinner, sier hun.

Slår inn åpne dører

Solveig Vitanza, sitter i Næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. De stemte mot forslaget, som ble lagt frem for Stortinget av Høyre. Hun mener forslaget slår inn åpne dører. 

Skjermdump: Stortinget.no

– Vi er helt enige om at det haster med en ny og oppdatert brukthandellov. Arbeidet er allerede igangsatt. Næringsministeren varslet for over et år siden at de ville gjenoppta arbeidet med å forenkle og forbedre brukthandelloven, slik at flere kan få et mer bærekraftig forbruk. Representantforslaget blir derfor litt som å slå opp åpne dører, sier Vitanza. 

Les også: Nå blir det lettere å selge brukte varer

Les hele saken her

Miljøbevegelsen mener ting går for sakte. Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender sier høringsrundene og komitebehandlingen viser stor enighet blant både næringslivet, miljøorganisasjonene og de politiske partiene om at det er på høy tid å fjerne barrierene i en utdatert brukthandellov.

– Det er synd at ikke forslaget blir vedtatt nå, fordi vi trenger fart på den sirkulære økonomien. En ny dag med brukthandelloven er en ny dag med tidkrevende listeføring og utdaterte regler som vanskeliggjør å holde ressursene lenger i bruk. Nå venter vi utålmodig på arbeidet som er lovet fra regjeringen.

Anja Bakken Riise. Foto: Renate Madsen.

Hemmer utvikling og innovasjon

Cecilie Ova Nielsen mener vedtaket går i mot den positive debatten som har vært den siste tiden. Hun mener det er behov for å innføre endringer raskt.

– Jeg tror dagens lovverk hemmer utvikling og innovasjon i en viktig bransje. Fokuset må være å tilrettelegge for ombruk og sirkulære modeller, sier hun.

Vitanza har forståelse for at bruktbutikkene er utålmodige, men mener det er viktig å sikre en grundig prosess.

Solveig Vitanza, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

– Dagens brukthandelregelverk er ikke i stor nok grad tilpasset den digitale utviklingen i samfunnet eller endringene i brukthandelsmarkedet de siste årene. Måten vi handler på har endra seg de siste årene og det har oppstått nye salgskanaler og økt interesse for gjenbruk av varer.

Solveig Vitanza, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Hun sier at Regjeringen har satt av to millioner kroner til å utrede endringer i brukthandelloven i årets statsbudsjett. 

– Vi forstår at bransjen ønsker en rask endring av regelverket. En grundig utredningsprosess vil bidra til målet om et oppdatert regelverk for brukthandel som aktivt fremmer sirkulærøkonomi, samtidig som formålet i loven om å forhindre heleri blir ivaretatt.

Framtiden i våre hender mener det hviler et stort ansvar for å levere på Regjeringen, når de velger å stemme ned forslaget fra Høyre.

– Næringsministeren lovte under debatten at et lovforslag skal sendes på høring før sommeren, og at loven vil være klar innen utgangen av 2023, sier Bakken Riise.

Hun har klare forventninger til hva den nye loven må levere på.

– De viktigste endringene i lovverket vil være å fjerne pålegget om å oppbevare varen i 14 dager før den kan repareres eller selges, at løyvekravet må bort, og godkjenningsperioden må økes vesentlig og at det må bli slutt på krav om manuell og innfløkt protokollføring av varer.

Flere saker