Menneskelige perspektiver på globale problemer – og hva som skal til for å løse dem.

Plan og Bygningsetaten med stoppordre til Norges største ombruksfabrikk: – Beslutningen er tatt på feil grunnlag, sier fortvilte gründere

Skrevet av: Preben Carlsen
Oslo har brukt over 1 million kroner på utviklingen av Norges største ombruksfabrikk. Nå kan kommunens eget byråkrati ende med å stoppe etableringen av Nydalen Fabrikker – allerede før den åpner dørene.
Fullt hus: Nesten 400 mennesker fra næringslivet deltok på fagkonferansen om reindustrialiseringen av Norge da Nydalen Fabrikker åpnet dørene for første gang. Foto: Mariano Garcia.

Fredag 17. mars var det feststemning i Nydalen Fabrikker. Nesten 400 mennesker fra næringslivet deltok på en stor konferanse om reindustrialiseringen av Norge. Interessen for den nye satsingen var enorm og billettene ble revet bort på en uke.

– Jeg er glad for at Nydalen fabrikker snart er en realitet. Vi vil satse på løsninger som innebærer ombruk, gjenbruk og reparasjon, som vi ønsker å skape et marked for gjennom den makten vi sitter på lokalt i kommunen, sa Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, fra scenen. 

Ønsket satsingen velkommen: Sirin Stav (i midten) deltok i debatt om reindustrielle rammevilkår med klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Thina Saltvedt, globalt ansvarlig for bærekraft i Nordea, da Nydalen Fabrikker inviterte til faglig forsmak i mars. Foto: Mariano Garcia.

Fikk sjokk av stoppordre

Dagen etter fikk innbyggerne i hovedstaden en forsmak på Norges største ombruksfabrikk. I løpet helgen var nesten 3500 mennesker innom den nye fabrikken. Siden har det vært stille i den gamle fabrikkbygningen. 

– Vi fikk sjokk da vi fikk stoppordre fra plan- og bygningsetaten, sier Anne Dubrau, som er fabrikksjef og med-gründer av Nydalen Fabrikker. 

– Vi hadde fått tillatelse til å gjennomføre eventet og har fulgt retningslinjene og brannforskriftene til punkt og prikke. Likevel fikk vi klar beskjed om å stoppe virksomheten på dagen.

Nå har det snart gått 12 uker siden stoppordren ble gitt, uten at noe har skjedd. Forsinkelsene får store konsekvenser og nå frykter gründerne at hele satsingen står i fare.

Fullt: Det var god stemning og mye folk på besøk da Nydalen Fabrikker inviterte til forsmak på Norges største ombruksfabrikk. Foto: Mariano Garcia.
Tomt: 12 uker senere står de store hallene i det gamle spikerverket i Nydalen fortsatt tomme. Foto: Switch.

Taper penger for hver dag som går

– Interessen etter Forsmak-arrangementet var enorm. Over 150 bedrifter stod på lista over aktører som ville flytte inn. De ville være med å skape Norges største ombruksfabrikk, sammen med oss, sier Guri Hummelsund, med-gründer og produksjonssjef på Nydalen Fabrikker. 

Satt på hold: Guri Hummelsund opplevde stor pågang fra gründere og selskaper som ville være med å skape Norges største ombruksfabrikk. Nå er alt satt på hold i påvente av avklaringen med Plan- og Bygningsetaten. Foto: Mariano Garcia.

Planen var at de gamle lokalene til Christiania Spigerverk igjen skulle bli fulle av liv denne våren. Reindustrialiseringen av Norge skulle starte i Nydalen med sirkulær produksjon, ombruk, reparasjon og inkluderende arbeidsplasser i kjernen.

Les også: Dette blir Norges største ombruksfabrikk

Les saken her

Industrihistorie: Den tradisjonelle industrien langs Akerselva i Oslo er historie. Gründerne av Nydalen Fabrikker vil reindustrialisere Norge, men nå setter en stoppordre fra Plan- og Bygningsetaten satsingen i fare.

I stedet står de store fabrikkhallene tomme og gründerne taper penger og momentum for hver dag som går. 

– Vi kan ikke inngå avtaler når vi ikke vet hvilke rammer vi må forholde oss til. Det gjør at vi går glipp av betydelige inntekter, men også at flere av virksomhetene som skulle flytte inn, må finne seg et annet sted å være. Dermed går vi glipp av verdifull innovasjonskompetanse som er viktig for fremtiden, sier Randi Kvissel Haugen, med-gründer og styreleder på Nydalen Fabrikker.

Etterlyser handling: Randi Kvissel Haugen, styreleder og med-gründer i Nydalen Fabrikker, er lei av heiarop fra politikerne. – Det hjelper ikke når saken ikke blir prioritert av deres egen forvaltning, sier hun. Foto: Mariano Garcia.

– Hjelper ikke med heiarop fra politikerne

Oslo kommune har selv bidratt med over en million kroner til å finansiere et forprosjekt som ga gründerne forsterket tro på satsingen sin. Siden har de jobbet i over to år med å realisere drømmen om Norges største ombruksfabrikk. 

– Hvis Oslo mener alvor med sin strategi for redusert og bærekraftig forbruk burde Nydalen Fabrikker være høyt prioritert. Vi får alltid oppløftende svar og heiarop når vi møter politikerne, men det hjelper ikke når saken ikke blir prioritert av deres egen forvaltning, sier Kvissel Haugen.

– Kan ikke se at noen av våre rutiner er brutt

– Vi kan ikke se at noen av våre rutiner er brutt i denne saken. Saken skal være tilstrekkelig opplyst. Siden eiendommen er godkjent til lager og industriproduksjon, og eiendommen nå skal brukes til annet formål, må det søkes om bruksendring. Dersom det søkes om bruksendring og lokalet innfrir lovmessige krav til ny bruk, vil de, etter en konkret vurdering, kunne få innvilget dette, skriver Kjetil Bjørnsrud, kommunikasjonsdirektør i Plan- og Bygningsetaten, i en e-post til Switch.

– Denne eiendommen er godkjent til lager og industriproduksjon. Plan- og bygningsetaten fikk en melding fra Brann- og redningsetaten om et kommende arrangement. Det arrangementet var klart i strid med tillatt bruk av lokalet. Det ble likevel gitt en midlertidig brukstillatelse, skriver han videre.

Les også: Svekker tilliten til Plan- og Bygningsetaten

Les hele saken her

– Mangelfull styring er et gjennomgående problem

– Det er et gjennomgående problem for Byrådet i Oslo at de ikke styrer etatene sine. Det er ingen tydelig ledelse for hvor man vil hen. Selv om det kan være saklige grunner for etaten til å ha innsigelser på enkelte prosjekt, så må partene få raskere svar. Det handler om forståelse for private gründere og den situasjonen de er i. sier Mathilde Tybring-Gjedde, stortingspolitiker for Høyre.

– Det er generelt sett altfor mange byråkratiske og regulatoriske hindringer for aktører som ønsker å tenke nytt og sirkulært, sier Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Høyre.

Hun er engasjert i saker som handler om sirkulærøkonomi og ombruk og som tidligere bystyrerepresentant i Oslo, kjenner hun hovedstaden godt. Hun tar forbehold om at hun ikke kjenner alle detaljer i saken til Nydalen Fabrikker, men mener likevel slike saker må løses på en bedre måte.

– Dette må man komme til bunns i så raskt som mulig. Finnes det en enkel løsning på problemet må den fokuseres på fra alle involverte parter.

Switch har gjentatte ganger vært i kontakt med Byrådet i Oslo for å få deres kommentarer til saken. Til tross for flere lovnader om svar, og to utsatte svarfrister, har de ikke svart på våre spørsmål.

– Oslo må være en ja-kommune for nye initiativ

Tybring-Gjedde mener den saksbehandlingen Nydalen Fabrikker nå opplever er et godt et eksempel på hvor lett det er for kommuner og etater å glemme at saksbehandlingstid er både penger, ressurser og tid tapt for gründere som ofrer mye og tar risiko for å være innovative.

– Det er generelt sett altfor mange byråkratiske og regulatoriske hindringer for aktører som ønsker å tenke nytt og sirkulært. For mange byråkrater leter med lupe etter utfordringer i møte med noen som tenker nytt, fremfor å omfavne innovasjon og nyskaping. Jeg mener Oslo må være en ja-kommune for nye initiativ.


Øystein Thorup, administrerende direktør i Avantor

– Vi kan jo ikke leve med at byråkratiet sitter og ser på at kua dør, mens gresset gror. 

Øystein Thorup, administrerende direktør i Avantor


– Vil Høyre kjempe for at Norges største ombruksfabrikk blir en realitet? 
– Det er absolutt noe vi vil slåss for. Vi har et mål om at Oslo skal være helt i front på sikulærøkonomi, og har varslet grep innenfor områder som elektronikk, tekstil, klær og plast. Vi må tenke nytt og være på lag med dem som vil skape nye løsninger. Vårt utgangspunkt er ja, selv om det selvsagt kan være saklige grunner til å ha innsigelser på enkelte satsinger.

Det er eiendomsutvikleren Avantor som eier Nydalen Fabrikker. De deler frustrasjonen til fabrikkgründerne. 

– Jeg synes det er fryktelig synd hvis dette flotte initiativet forvitrer på grunn av byråkrati og misforståelser. Vi trenger flere gode løsninger på ombruk og gjenbruk og dette er et fantastisk eksempel på akkurat det vi trenger mer av. Vi kan jo ikke leve med at byråkratiet sitter og ser på at kua dør, mens gresset gror, sier Øystein Thorup, administrerende direktør i Avantor. 

Frustrert: 17. mars sparket fabrikksjef Anne Dubrau i gang fagarrangementet på Nydalen Fabrikker. Nå er hun frustrert over at ingenting skjer. Foto: Mariano Garcia.

Fabrikksjef Anne Dubrau mener hele situasjonen har oppstått på grunn av misforståelser. I stoppordren refereres det blant annet til brudd på brannforskrifter og retningslinjer som lå til grunn for den midlertidige godkjenningen Nydalen Fabrikker fikk for å gjennomføre forsmak-arrangementet.

«Vi har ikke vært på eiendommen deres enda, men opplysninger vi har mottatt er tilstrekkelig til å konstatere at forholdet er ulovlig. Dere har utarbeidet, i samarbeid med Nydalen fabrikker, et brannteknisk notat for å risikovurdere bygningen til en annen bruk enn det den er godkjent for. I notatet, som er utarbeidet av Rambøll 09.03.2023, opplyses det om at dere skal ha inntil 400 personer samtidig i bygningen på et arrangement 17. og 18. mars. Det opplyses også at det er installert et brannvarslingsanlegg, men at dette ikke er operativt under arrangementet, slik at organisatoriske tiltak må iverksettes. Vi registrerer at det i nyhetene er skrevet om arrangementet som ble avholdt 17. og 18. mars, og at daglig leder i Nydalen fabrikker uttaler at det har vært rundt 3500 besøkende i løpet av helgen.»

– Det er riktig at det var rundt 3500 mennesker innom fabrikken vår i løpet av både fredag og lørdag, men det var aldri mer enn 400 i bygget på én gang. Vi kjørte knallhardt på sikkerhet med vakter og god kontroll over alle som gikk inn og ut. Det har vi informert Plan- og bygningsetaten om, men det er som å tale for døve ører, sier Dubrau. 

– Fortvilende at ingenting skjer

Hun er frustrert over hvor vanskelig det er å komme i dialog med Plan- og bygningsetaten og forteller at det tok seks uker før Nydalen Fabrikker fikk tildelt en saksbehandler. Nå har de fått et navn hos Plan- og Bygningsetaten, men de har enda ikke klart å få tak i vedkommende til tross for at de har forsøkt å etablere kontakt i mange uker. 

– Det verste er uvissheten. Hvis vi ikke får en avklaring før sommeren, er vi redd for at det trekker ut til høsten og da står hele satsingen i fare. Vi har satset alt på å gjøre Nydalen Fabrikker til en gamechanger som skyter fart i overgangen til en sirkulær økonomi. Norge ligger langt bak, så det haster å komme i gang. Derfor er det fortvilende at ingenting skjer.

Denne saken er skrevet på uavhengig grunnlag og alle involverte parter har fått uttale seg i saken. Redaksjonen ønsker likevel å opplyse leserne om at Switch hadde et redaksjonelt samarbeid med Nydalen Fabrikker i forbindelse med gjennomføringen av arrangementet «Faglig forsmak på Norges største ombruksfabrikk». Switch planlegger også å etablere et studio i Nydalen Fabrikker, men disse planene har blitt utsatt som følge av stoppordren fra Plan og Bygningsetaten.

Flere saker